ตำแหน่งบริหารระดับสูง

 

 

ที่ปรึกษา

 

หน่วยงานที่ปรากฏในกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สอศ. ศธ. พ.ศ. 2546

 

หน่วยงานภายใน สอศ.