ติดต่อ สอศ.

แผนที่ สอศ.

ดู สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ติดต่อ สอศ.

ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2281-5555
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2062-5555
เบอร์โทรสาร : 0-2282-0855
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@vec.go.th

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
Excellent Center 3021