อำนาจเจริญ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอำนาจเจริญ

1. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ที่อยู่ : 135 หมู่ 9 ถ.ชยางกูร ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4551-1987
โทรสาร : 0-4551-1987
Website : www.ant.ac.th
Email : surampa-vec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน)

ที่อยู่ : ถ.หัวตะพาน-บ้านขมิ้น ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โทรศัพท์ : 0-4554-9004
โทรสาร : 0-4554-9001
Website : www.htpic.ac.th
Email :

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล