หนองบัวลำภู

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดหนองบัวลำภู

1. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ที่อยู่ : 102 หมู่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 0-4231-2753
โทรสาร : 0-4231-2754
Website : www.nbtc.ac.th
Email : dovrlamphu@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ที่อยู่ : 142 หมู่ 10 บ้านศรีวิชัย ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
โทรศัพท์ : 0-4235-3732, 0-4253-3696
โทรสาร : 0-4235-3732
Website : www.sbr.ac.th
Email : sbr@sbr.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์