สุรินทร์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสุรินทร์

1. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ที่อยู่ : 346 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1190
โทรสาร : 0-4451-3790
Website : www.surintech.ac.th
Email : surintech10@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ที่อยู่ : 426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1191
โทรสาร : 0-4451-2697
Website : www.srvc.ac.th
Email : surinvc_3200@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ที่อยู่ : 778 หมู่ 20 บ้านหนองโดงพัฒนา ถ.สุรินทร์-ปราสาท  ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-4414
โทรสาร : 0-4451-9343
Website : www.srpoly.ac.th
Email: eonstudio@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ที่อยู่ : 405 หมู่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทรศัพท์ : 0-4459-1223
โทรสาร : 0-4459-1226, 0-4459-1769
Website : www.thatum.ac.th
Email : 1906.teera@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ที่อยู่ : 49 หมู่7 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทรศัพท์ : 0-4457-1639
โทรสาร : 0-4457-1110
Website : www.sangkhaicec.ac.th
Email : saraban06@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ที่อยู่ : 20 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ : 0-4456-0120
โทรสาร : 0-4456-0489
Website : www.spicc.ac.th
Email : sikhorap@Thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

7. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ที่อยู่ : 221 หมู่ 5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ : 0-4455-6085
โทรสาร : 0-4455-6085
Website : www.prasat.ac.th
Email : psc@surin.net

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เกษตรศาสตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8. วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี)

ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
Website : -
Email : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -