สมุทรสาคร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ใหนจังหวัดสมุทรสาคร

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ที่อยู่ : 927 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-1248
โทรสาร : 0-3441-1185
Website : www.skntc.ac.th
Email : sakorn_tc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ประมงทะเล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 3 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์ : 0-3485-3817 ต่อ 101
โทรสาร : 0-3485-3817 ต่อ 103
Website : www.bvc7.com
Email : vicp6@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ที่อยู่ : 1/2 หมู่1 ต.ดอนไก่ตี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 0-3441-1239
โทรสาร : 0-3447-1239
Website : www.skfc.ac.th
Email : sk_fc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -