พังงา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพังงา

1. วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ที่อยู่ : 326 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0-7641-2077, 0-7641-3582
โทรสาร : 0-7641-2045,0-7641-1577
Website : www.phct.ac.th
E-mail : info@pntc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ที่อยู่ : 43 หมู่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โทรศัพท์ : 0-7649-6451
โทรสาร : 0-7649-6528
Website : www.kaset-phangnga.ac.th
E-mail : png_atc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีสมุนไพร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร

3. วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ที่อยู่ : 170 หมู่ 9 ถ.ชายทะเล ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ (ผอ.) : 0-7657-1123, 0-7643-2280, 0-7657-1123
โทรสาร : 0-7643-2280, 0-7657-1123
Website : www.tapc.moe.go.th
E-mail :  Takuapacollege@chaiyo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ

4. วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

ที่อยู่ : 41 หมู่ 6 ถ.ตะกั่วป่า-พังงา ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทรศัพท์ : 0-7645-5085
โทรสาร : 0-7645-5085
Website : www.tapc.moe.go.th
E-mail : takuapacollege@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. ช่างยนต์ ไฟฟ้ากำลัง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม
  • ระดับ ปวส. ทคนิคเครื่องกล ไฟฟ้า การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม