ปัตตานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดปัตตานี

1. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ที่อยู่ : 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-5913
โทรสาร : 0-7333-1853
Website : www.technictani.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ โยธา

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ที่อยู่ : 59 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โทรศัพท์ : 0-7335-7320, 0-7335-7373
โทรสาร : 0-7335-7320
Website : www.kptc.ac.th
E-mail : kptc2010@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ที่อยู่ : 10 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-6185, 0-7333-3000
โทรสาร : 0-7333-6185
Website : www.arpt.moe.go.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี (ชื่อเดิม วิทยาลัยประมงปัตตานี)

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โทรศัพท์ : 0-7333-0390
โทรสาร : 0-7333-0391
Website : www.pfcollege.com/
E-mail : pattanifish_college@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ที่อยู่ : 10 ถ.วัฒนธรรม ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3011, 0-7333-6183
โทรสาร : 0-7333-6183
Website : www.ptnicec.ac.th
E-mail : piacec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงโลหะการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี

6. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

ที่อยู่ : 329ถ.สายบุรี-ปะนาเระ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ : 0-7341-9515-6
โทรสาร : 0-7341-9517
Website : www.Sbicec.ac.th
E-mail : Sbicec.@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -