ปราจีนบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดปราจีนบุรี

1. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ที่อยู่ : 908 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0-3721-1068, 0-3721-1085
โทรสาร : 0-3721-1068, 0-3721-1085 ต่อ 200
Website : www.technicprachin.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ที่อยู่ : 18 หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ : 0-3720-9081, 0-3720-9270
โทรสาร : 0-3720-9081
Website : www.burapaprachin.ac.th
E-mail : webmaster@burapaprachin.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์

3. วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ที่อยู่ : 306/1 ซอย 5 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0-3721-2220
โทรสาร : 0-3721-2220 ต่อ 40
Website : www.ppcollege.ac.th
E-mail : ppcollege@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ที่อยู่ : 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 0-3728-8133, 0-8225-5444-1
โทรสาร : 0-3728-8144
Website : www.kabinburi.ac.th
E-mail : info@kabinburi.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ