ประจวบคิรีขันธ์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ : 302 ถ.สละชีพ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3261-1130
โทรสาร : 0-3260-1588
Website : www.pktc.ac.th
E-mail :  prachuap.pktc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ที่อยู่ : 3/63 ถ.เพชรเกษมต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3252-0500, 0-3252-0481
โทรสาร : 0-3252-0481
Website : www.home.kkwind.ac.th
E-mail : kkwind@kkwind.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไฟฟ้ากำลัง

3. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ที่อยู่ : 101 หมู่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
โทรศัพท์ : 0-3255-7323
โทรสาร : 0-3255-7102
Website : www.bspc.ac.th
E-mail : bspc.ac.th@@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม

4. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ที่อยู่ : 99 หมู่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 0-3262-3056
โทรสาร : 0-3262-2273
Website : www.pranicec.ac.th
E-mail : Pranvic1@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล