นนทบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนนทบุรี

1. วิทยาลัยการเทคนิคนนทบุรี (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย)

ที่อยู่ : 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 0-2985-5050, 0-2985-5111
โทรสาร : 0-2985-5050, 0-2985-5111 ต่อ 111
Website : www.technicnon.ac.th
Email : technicnon_13@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การ