นครสวรรค์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครสวรรค์

1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ที่อยู่ : 400 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5622-1390, 0-5622-3536
โทรสาร : 0-5622-2213, 0-5622-1390
Website : www.nkstec.ac.th
E-mail : nkstec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ที่อยู่ : 10/1 หมู่ 10 ถ.เขาชนกัน-ลานสัก ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 0-5623-8095, 0-5623-8096
โทรสาร : 0-5623-8095
Website : www.mwtech.ac.th
E-mail : mw_tech@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ที่อยู่ : 193 ถ.มาตุลี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5622-1360
โทรสาร : 0-5622-1086
Website : www.nwvoc.ac.th
E-mail : admin@itove.ac.th, guntaphon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

ที่อยู่ : 184 หมู่ 9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5627-6216
โทรสาร : 0-5627-6216
Website : www.nscat.ac.th
E-mail : nscat420@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

5. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ที่อยู่ : 155 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5625-5347, 0-5625-5584
โทรสาร : 0-5625-5395
Website : www.nice.ac.th
E-mail : info@nice.ac.th และ narit_60@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ : 0-5635-0606, 0-5624-4072
โทรสาร : 0-5635-0606
Website : www.bice.ac.th
E-mail : bice.ac.th@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า

ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนตากฟ้า โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 0-5624-1322
โทรสาร : 0-5624-1322
Website : www.tftmc.ac.th
E-mail : info@tftmc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. รอข้อมูล
 • ระดับ ปวส. -