นครปฐม

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครปฐม

1. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ที่อยู่ : 2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3439-5093-5
โทรสาร : 0-3439-5093-5 ต่อ 110
Website : www.nptc.ac.th
E-mail : nakornpathom.c@chaiyo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ที่อยู่ : 90 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3425-2790, 0-3424-1853
โทรสาร : 0-3425-2790, 0-3424-1853
Website : www.nc.ac.th
E-mail : nvc01@thaimail.com, pnvc@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

3. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ที่อยู่ : 255 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3425-0881
โทรสาร : 0-3425-6605
Website : www.nptpolytech.ac.th
E-mail : nptpoly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ที่อยู่ : 58 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-3432-1283-4
โทรสาร : 0-3432-1283-4
Website : npt.ac.th
E-mail : raikhing_2544@hotmail.com, npt.ac.th@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

5. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ที่อยู่ : 18 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 0-3427-7081
โทรสาร : 0-3423-9118, 0-3427-7082
Website : www.bkf.ac.th
E-mail : bicec@cscoms.com, biceccom@Ksc.th.com, bkf04@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง

6. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-3429-8425
โทรสาร : 0-3429-8425
Website : www.bice.ac.th
E-mail : bi_ace@hotmail.com, saraban@biac.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ที่อยู่ : 299/1 หมู่ 5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-3429-8425
โทรสาร : 0-3429-8425
Website : www.goldmith.ac.th
E-mail : bi_ace@hotmail.com, saraban@biac.ac.th, rgc@goldsmith.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์