ฉะเชิงเทรา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

1. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : 12 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-1211, 0-3851-2516 ต่อ 711
โทรสาร : 0-3851-2516 ต่อ 771, 0-3851-2331
Website : www.cstc.ac.th
E-mail : saraban@cstc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ที่อยู่ : 12 หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ : 0-3857-7299
โทรสาร : 0-3857-7299
Website : www.cltc.ac.th
E-mail : ladkwang@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : 154 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-1142, 0-3851-3863
โทรสาร : 0-3851-3863
Website : www.cvc-cha.ac.th
E-mail : cvc@cvc-cha.ac.th, webmaster@cvc-cha.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : 284 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 0-3859-9005
โทรสาร : 0-3859-9122
Website : www.ccscat.ac.th
E-mail : chachoengsao_agr@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

5. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : 50/4 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-6705
โทรสาร : 0-3851-6705, 0-3853-5826
Website : www.chpc.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด เครื่องกล อาหารและโภชนาการ

6. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม)

ที่อยู่ : 401 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 0-3855-4052, 0-3883-6114
โทรสาร : 0-3855-4055
Website : www.pc.ac.th
E-mail : nathee_luangon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ที่อยู่ : 41 หมู่ 3 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 0-3857-0333
โทรสาร : 0-3857-0333
Website : bicc.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง