กรุงเทพมหานคร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ที่อยู่ : 67 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510x
โทรศัพท์ : 0-2517-5134 (ประชาสัมพันธ์), 0-2517-2041
โทรสาร : 0-2517-2046
Website : www.minburi.ac.th
E-mail : jira_ac@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การพิมพ์ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

ที่อยู่ : 73 หมู่ 18 กม.7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2346-6940-41, 0-2346-6940-44 ถึง 45
โทรสาร : 02-346-6940, 02-346-6940-43 ถึง 45
Website : www.ktcm.ac.th
E-mail : ktcm2536@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง

3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ที่อยู่ : 57/471 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2393-7292, 0-2393-2615, 0-2393-2616, 0-2361-2901-2, 0-2361-2990, 0-2361-2918
โทรสาร : 0-2393-0614
Website : www.bncc.th.ac.th
E-mail : bangna_bncc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ ภาษาต่างประเทศ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ ภาษาต่างประเทศ

4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ที่อยู่ : 467 ซ.รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2314-5401, 0-2319-2100
โทรสาร : 0-2319-3616
Website : www.intrachai.ac.th
E-mail : intrachai_icc@hotmail.com, intrachai_icc@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ที่อยู่ : 507/2 ถนนสาทร 3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-9712-3
โทรสาร : 0-2286-9713
Website : www.eamlaor.moe.go.th
E-mail : eamlaor_2002@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ที่อยู่ : 11 ซอยเลียบคลองสอง19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2914-3172-3
โทรสาร : 0-2914-3172-3 ต่อ 114
Website : www.bcbat.ac.th
E-mail : bcbat@lemononline.com,bcbat_bkk@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ที่อยู่ : 89 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2376-0062-3
โทรสาร : 0-2376-0062-3 ต่อ 109
Website : www.artsbkk.ac.th
E-mail : artsbkk@thaimail.com, artsbkk@lemononline.com,artsbkk89@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การออกแบบ การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง วิจิตรศิลป์

8. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ที่อยู่ : 286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1069, 0-2223-2276
โทรสาร : 0-2223-2578, 0-2223-1069, 0-2223-2276 ต่อ 104
Website : www.bpc.ac.th
E-mail : sarabanbpc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การพิมพ์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ที่อยู่ : 474/2 ถนนสี่พระยา วัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-1312, 0-2236-1245
โทรสาร : 0-2233-2252
Website : www.spy.ac.th
E-mail : SPC_sarabun@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป เทคโนโลยีความงาม

10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ที่อยู่ : 11/11 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 3 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2944-4343, 0-2944-4344, 0-2944 4085
โทรสาร : 0-2519-3603, 0-2944-2672
Website : www.nwm.ac.th
E-mail : admin@nwm.ac.th โทร 087415 1649

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ พณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี) เทคโนโลยีโทรคมนาคม, ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ บัญชี

11. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ที่อยู่ : 66 หมู่ 8 ร่วมพัฒนา ซอย 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ : 0-2988-7739
โทรสาร : 0-2988-7990
Website : www.knice.net
E-mail : nongjok@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

12. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ที่อยู่ : 19 ซ.เอกชัย116 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-0503, 0-2415-4666
โทรสาร : 0-2415-4666, 0-2415-0503, 0-2416-0144
Website : www.rajasit.ac.th
E-mail : rajasit@se-ed.net

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคสถาปัตยกรรม ไฟฟ้ากำลัง ภาษาต่างประเทศธุรกิจ เมคคาทรอนิกส์

13. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ที่อยู่ : 425 ถนนสรงประภา 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2565-5277-9
โทรสาร : 0-2565-5277-9 ต่อ 133
Website : www.technicdon.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ที่อยู่ : 299/1 ศาลายา พทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2431-3613
โทรสาร : 0-2431-3613 ต่อ 102
Website : www.goldsmith.ac.th
E-mail : ขอข้อมูล

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง

15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ที่อยู่ : 939 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2467-0571, 0-2467-1974, 0-2467-5079, 0-2467-5179, 0-2467-5138
โทรสาร : 0-2457-9727
Website : www.panitthon.ac.th
E-mail : panitthon2012@gmail.com, tcc_webmaster@thaimail.com, slb_tcc@yahoo.com, sutichai2003@lemononline.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • เปิดสอนระยะสั้น

16. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ที่อยู่ : 314 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0-2427-3399
โทรสาร : 0-2427-5066
Website : www.chetupon.ac.th
E-mail : Chetupon2500@Gmail.com ,bangkok_18@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ที่อยู่ : 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1786, 0-2222-1888
โทรสาร : 0-2225-9781
Website : www.swbvc.ac.th
E-mail : saowabha_college@hotmail.com, reg_swb@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและบริการ การออกแบบ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ

18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ที่อยู่ : 868 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 13 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2412-3411, 0-2412-6285, 0-2418-4146
โทรสาร : 0-2412-3486
Website : www.thonburi.ac.th
E-mail : salabanthon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ

19. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ที่อยู่ : 159 ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2437-5371, 0-2437-5512, 0-2438-1133
โทรสาร : 0-2437-5371 ต่อ 128
Website : www.tpc.ac.th
E-mail : tpc@tpc.ac.th

 • เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

20. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

ที่อยู่ : 76 ซอยระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2241-1317, 0-2241-0009
โทรสาร : 0-2241-3648
Website : www.dstc.ac.th
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. สาขางานก่อสร้าง สาขางานโยธา สาขางานสถาปัตยกรรม สาขางานสำรวจ สาขางานเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
 • ระดับ ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายในไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ระดับ ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ทล.บ.)

21. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ที่อยู่ : เลขที่ 332 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 68 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2424-0776, 0-2424-1944
โทรสาร : 0-2433-1862
Website : www.nlpoly.com
E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. รอข้อมูล
 • ระดับ ปวส. รอข้อมูล