หน้าช่วยเหลือการเข้าถึง

ช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ สอศ.

คีย์ลัด (Access keys) ที่ใช้ใน เว็บไซต์ สอศ.

 • เลข 0 คือ ไปยังหน้าช่วยเหลือ
 • เลข 1 คือ ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์
 • เลข 2 คือ ไปยังเนื้อหาหลักของหน้านั้นๆ
 • เลข 3 คือ ไปยังเมนูหลักของหน้านั้นๆ
 • เลข 4 คือ ไปยังด้านบนสุดของหน้านั้นๆ
 • เลข 5 คือ ไปยังแผนผังเว็บไซต์ Sitemap

การใช้คีย์ลัด (Access keys) จากเบราว์เซอร์ต่าง ๆ

 • เบราว์เซอร์ Internet Explorer 5 ขึ้นไป (PC) วิธีการใช้งาน กด Alt ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key จากนั้นปล่อย แล้วกด ENTER
 • เบราว์เซอร์ Internet Explorer 5 ขึ้นไป (Mac) วิธีการใช้งาน กด Ctrl ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Firefox, Mozilla (PC) วิธีการใช้งาน กด Alt+Shift ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Firefox, Mozilla (Mac) วิธีการใช้งาน กด Ctrl ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Safari and Omniweb (Mac) วิธีการใช้งาน กด Ctrl ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Opera วิธีการใช้งาน กด Shift ค้างไว้ แล้วกด Esc จากนั้นปล่อย แล้วกดตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Chrome 3 ขึ้นไป (Mac) วิธีการใช้งาน กด Ctrl+ Opt ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key
 • เบราว์เซอร์ Chrome 3 ขึ้นไป (PC) วิธีการใช้งาน กด Alt ค้างไว้ แล้วกด ตัวเลขของ Access key