บึงกาฬ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดบึงกาฬ

1. วิทยาลัยเทคนิคเซกา (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพเซกา)

ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ถ.เซกา-อากาศอำนวย ต.ซาง อ.เซกา จ.บังกาฬ 43150
โทรศัพท์ : 0-4248-9555,0-4248-9600
โทรสาร : 0-4248-9600
Website : www.sekaicec.ac.th
Email : seka_icec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -

2. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ)

ที่อยู่ : 101 ถ.แสนประเสริฐ-นาป่าน ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140
โทรศัพท์ : 0-4249-1579
โทรสาร : 0-4249-1579
Website : -
Email : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -