รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 45 หนังสือพิมพ์มติชน | 45
 

                                       
              นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ มอบดอกไม้ให้กับหนังสือพิมพ์มติชน แสดงความยินดี ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 45 โดยมีนายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหารกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เป็นผู้รับมอบ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 7 มกราคม 2565

 
 

เอกสารแนบ