รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 นายกรัฐมนตรี เปิดพิธี “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” | 137
 

      นายกรัฐมนตรี' ลั่นระฆัง Kick off สร้างเกราะป้องกันเด็กวัยเรียนด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

      วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนในเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง พร้อมชูมาตรการ Sandbox ลดความเสี่ยงของโควิด-19 สำหรับวันนี้จะเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กใน 15 โรงเรียน โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม ณ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร 
 

   สำหรับโรงพิบูลอุปถัมภ์ มีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 12-17 ปี จำนวน 799 คน และมีนักเรียนที่แสดงความจำนงขอรับวัคซีน จำนวน 695 โดยในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ เป็นการฉีดวัคซีนรอบ Kick-off มีนักเรียนที่เข้ารับวัคซีน จำนวน 200 คน #Prสอศ.


                                 
                                
                                 
                                 

                ////////////////////////////////////////////////////////// กลุ่มประชาสัมพันธ์ /////////////////////////////////////////////////
                                                                                              4 ตุลาคม 64

 
 

เอกสารแนบ