รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. ส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19 (จิตอาสา) | 434
 

ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19 (จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธี ทั้งนี้ นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

​       เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2564 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2564 อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนด้านสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคสกลนครซึ่งได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และมีการยกระดับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาที่สอดคล้องต่อนโยบาย Thailand 4.0 และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการผลิตกำลังคนที่เป็นนักนวัตกรออกมาให้บริการและช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การมีจิตอาสาของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาด้วย
​         ในการดำเนินโครงการดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทั้งภายในและภายนอกจังหวัด โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ในการดำเนินการครั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีเป้าประสงค์ในการซ่อมบำรุงเตียงผู้ป่วยเก่าที่ชำรุดจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 280 เตียง ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 87 เตียง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จำนวน 30 เตียง โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จำนวน 40 เตียง โรงพยาบาลเต่างอย จำนวน 17 เตียง อีกทั้งยังมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเตียงรักษาผู้ป่วยใหม่เข้ามาร่วมในโครงการจำนวน 1 เตียง คณะดำเนินงานจึงได้พิจารณาส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลกุสุมาลย์เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคสกลนครยังได้ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ชำรุดที่ทางโรงพยาบาลเต่างอยและโรงพยาบาลอื่น ๆ ส่งเข้ามาซ่อมบำรุง เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ เป็นต้น


​     ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีสนับสนุนทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ โมเดลห้องปลอดเชื้อ (Solar Air Clean Room) เป็นการทำงานด้วยระบบคู่ขนานด้วยไฟฟ้าปกติและพลังงานสะอาดระบบโซล่าเซลล์ ภายในมีการติดตั้งเครื่องทำความเย็นและเครื่องฟอกอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ดูแลผู้ป่วย, สวนผักดิจิทัล(Smart Farm) เป็นการทำงานระบบน้ำหมุนเวียน และการควบคุมการรดน้ำแบบออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน, หุ่นยนต์ Helping Care Robot ใช้ส่งอาหาร สิ่งของ ในการดูแลผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัม ควบคุมด้วยระบบคอนโทลภายใต้รัศมี 700 เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง, เตียงดูแลผู้ป่วยไฟฟ้า โดยพัฒนามาจากมอเตอร์ปัดน้ำฝน ซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถนั่ง หรือเปลี่ยนอิริยาบถได้ด้วยตนเองขณะที่ไม่มีผู้ดูแล, หุ่นยนต์ส่งเวชภัณฑ์ อาหาร ปลอดเชื้อ ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากหุ่นยนต์รุ่นก่อนที่ได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โดยหุ่นยนต์ตัวใหม่มีพื้นที่ใช้งานแบบถาดลิ้นชักอัตโนมัติ 3 ชั้น รับน้ำหนักได้ดีขึ้น เป็นระบบปิดป้องกันเชื้อจากภายนอก มีระบบการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย สามารถควบคุมได้ในระยะไกล, หุ่นยนต์บังคับมือ ซึ่งมีลักษณะเหมือนหุ่นยนต์มนุษย์ ใช้ในการส่งของต่าง ๆ, หุ่นยนต์ส่งของ เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ใช้งานได้อเนกประสงค์ สามารถควบคุมได้ในรัศมี 70 เมตร, หุ่นยนต์แท็คเส้น เป็นหุ่นยนต์ส่งของที่ควบคุมให้ทำงานตามเส้นทางที่กำหนดไว้,  ตู้ควบคุมความดันลบ ใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ซึ่งมีระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยให้วิทยาลัยเทคนิคสกลนครเป็นหน่วยรับการขยายผล และติดตั้งให้แก่โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ และโรงพยาบาลอื่น ๆ อีกด้วย
​        ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และบริษัทเอเชียชไนเดอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ การมีจิตอาสาของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาด้วย
​ สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสนใจอยากจะร่วมสนับสนุนสมทบทุนในการดำเนินการครั้งนี้ สามารถสมทบทุนได้ที่บัญชีเลขที่ 660-7-91720-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสกลนคร ชื่อบัญชี “กองทุนศูนย์ซ่อมสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร”

ขอบคุณข้อมูล/ ภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

 
 

เอกสารแนบ