รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 เตรียมความพร้อมการจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนของ สอศ. | 156
 

เตรียมความพร้อมการจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนของ
                                        
                                       

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมการจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ให้การต้อนรับ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการเตรียมตัวสำหรับนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าประกวด และในภาคบ่ายเป็นการประชุมเตรียมการของคณะกรรมการตัดสิน สำหรับรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวด จำนวน 5 คน จะได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 10 กรกฎาคม 

 
 

เอกสารแนบ