รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. มอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ | 171
 

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ  นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
นำคณะครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา นำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 700 ชุด 

เมนูอาหาร : ผัดไทยซี่โครงหมู ผัดไทยไก่ ผ้ดไทยกุ้ง ข้าวหมูอบสับปะรด ข้าวไก่อบสับปะรด ขนมสามสะหาย กล้วย มันม่วง ฟักทองรูปดอกกุหลาบ คองแคงกระทิสด

มอบให้บุคลากรทางการแพทย์  ผู้ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานในการให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน โดยมีนางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีกลางบางซื่อ 


         
https://www.youtube.com/watch?v=wXjcKo3GByo
 

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / 7 กรกฎาคม 2564

 
 

เอกสารแนบ