รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ.เปิดโครงการจัดการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตรการปฏิรูปการใช้สื่อในการสอนภาษาอังกฤษ ในประเทศไทย เรียนรู้จากประสบการณ์ของออสเตรเลีย (Transforming Digital Delivery of ELICOS in Thailand: Learning from Australia) | 87
 

สอศ.เปิดโครงการจัดการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตรการปฏิรูปการใช้สื่อในการสอนภาษาอังกฤษ ในประเทศไทย เรียนรู้จากประสบการณ์ของออสเตรเลีย (Transforming Digital Delivery of ELICOS in Thailand: Learning from Australia)

                                       

               นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิด โครงการจัดการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตรการปฏิรูปการใช้สื่อในการสอนภาษาอังกฤษ ในประเทศไทย เรียนรู้จากประสบการณ์ของออสเตรเลีย (Transforming Digital Delivery of ELICOS in Thailand: Learning from Australia) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยโครงการฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงการศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) แก่ครูในระดับอาชีวศึกษา โดยมี นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สอศ. 
 

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / 7 มิถุนายน 2564

 
 

เอกสารแนบ