รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. ส่งมอบบริจาคอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานโรงพยาบาล และเรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี  | 55
 

                                       

                 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายนพ.ศ.2564 ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน การบริจาคหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ชุด PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล Personal Protective Equipment)  อาหารและขนม ให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา และเรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายจตุพร  หมอโอสถ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี น.ส.วันวิสา  ละลี รองผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมดำเนินการส่งมอบบริจาคอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 4 มิถุนายน 2564

 
 

เอกสารแนบ