รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 สอศ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “มีแล้วแบ่งปัน” นำสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) | 57
 

                                        
              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ทปษ.ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ข้าราชการบุคลากร และเจ้าหน้าที่ สอศ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 3564 “มีแล้วแบ่งปัน” นำสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ณ ชุมชนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 3 มิถุนายน 2564

 
 

เอกสารแนบ