รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. | 579
 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. สามารถรับชมผ่านทาง
เว็บไซต์ Rchannel , YouTube Rchannel, เว็บไซต์ Rradio** หมายเหตุ
1. สามารถส่งข้อคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทาง Google Forms 
2. สถานศึกษาที่มีข้อคำถามระหว่างการประชุม สามารถส่งข้อความผ่านกลุ่ม Line ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้อง Smart Classroom ของแต่ละแห่งได้

 

ดาวน์โหลด ข้อกำหนด มาตรา 9 พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 1

 

 
 

เอกสารแนบ