รายละเอียดภาระกิจผู้บริหาร

 ประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายในความร่วมมือบูรณาการด้านความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” | 369
 

                                       
ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ในการรับใบประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายในความร่วมมือบูรณาการด้านความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดย สอศ.จะร่วมตั้งจุดบริการ “อาชีวะอาสา” 189 แห่ง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ในงานแถลงข่าวการบูรณาการด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน#pr.สอศ.

 
 

เอกสารแนบ