รายละเอียดข่าว

 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ fix it - จิตอาสา บริการล้างแอร์ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด | 42
 

                                      

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร. กาญจนา เงื่อนกลางผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้่ากำลัง  ดำเนินโครงการ 
fix it - จิตอาสา  บริการล้างแอร์  จำนวน 50 ตัว ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ณ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  
ในการนี้ ผอ.ประทีป นิลอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ มาเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของคณะครู และนักเรียน นักศึกษา
 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.  / 12 ตุลาคม 2564
ขอขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล : วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 
 

เอกสารแนบ