รายละเอียดข่าว

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 53
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 

เอกสารแนบ