รายละเอียดข่าว

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 44
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 

เอกสารแนบ