รายละเอียดข่าว

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 63
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 

เอกสารแนบ