รายละเอียดข่าว

 วอศ.สุพรรณบุรี และ รพ.ศุพมิตรจัดชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (Antigen Test Kit) ให้บริการผู้เรียน | 51
 

วอศ.สุพรรณบุรี และ รพ.ศุพมิตรจัดชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (Antigen Test Kit) ให้บริการผู้เรียน

ดร.ศรากร  บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (Antigen Test Kit) เพื่อให้บริการสำหรับนักเรียน นักศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการพยาบาลของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ให้บริการ

ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (Antigen Test Kit) ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ทดสอบที่ทำง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ และคลายความกังวล ในมาตรการการช่วยเหลือดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นของนักเรียนนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

/////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
22 ก.ค.64

 
 

เอกสารแนบ