รายละเอียดข่าว

 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จัดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน Fix it Center | 204
 

                                       
                    นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ระหว่างวันที่ 10-11, 17 - 18 และ 24-25 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องมือ ทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การสอนการทำหน้ากากอนามัย และการสอนทำอาหารไทย ช่วยให้ครอบครัวในชุมชนลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ณ สหกรณ์การเกตรหุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 14 กรกฎาคม 2564

 
 

เอกสารแนบ