รายละเอียดข่าว

 สอศ.นำคณะครู และบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ารับฉีดวัคซีน ภาคบ่าย | 92
 

                                       

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะครู และบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน สถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร  เข้ารับฉีดวัคซีน ภาคบ่ายจำนวน 1.342 คน  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 7 มิถุนายน 2564

 
 

เอกสารแนบ