รายละเอียดข่าว

 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยตามประเด็น 8 ด้าน ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 เมษายน 2564 | 669
 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ นวัตกรรมการศึกษา

"กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"
ในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564  จึงขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยตามประเด็น 8 ด้าน ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 เมษายน 2564

 
 

เอกสารแนบ