รายละเอียดข่าว

 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 | 231
 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
                                        

          การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี นำเยี่ยมชมผลงานการประกวดฯ โดยมีนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีมาตรการณ์ป้องกันโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง สำหรับผู้เข้าร่วมงาน โดย นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ กล่าวพิธีปิด และให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ซึ่งในปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เข้าประกวดรวม 78 ผลงาน โดยมีผลรางวัลดังนี้ 1.สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตัวจับสายกราวด์ตู้เชื่อมแบบแม่เหล็กเปิด/ปิด วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 2. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปั้มน้ำอเนกประสงค์ 2 ระบบ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 3. สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ระบบออนกรีดควบคุมด้วยระบบ GSM วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เค้กตาลทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผ้าพิมพ์ลาย ของดีเมืองเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 6. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องอ่านสลากยา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องกดเจลล้างมือไร้สัมผัส วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 8. สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เป้าตุงคืนถิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


                                       
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 11 มีนาคม 2563

 
 

เอกสารแนบ