รายละเอียดข่าว

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดอบรมด้านการศึกษาหัวข้อ “การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN” ภาครัฐเเละเอกชน | 1821
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดอบรมด้านการศึกษาหัวข้อ “การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN” สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชน ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. (อบรมแบบออนไลน์)

ถ่ายทอดไปยังห้องเรียน Smart Classroom ของสถานศึกษา 77 แห่ง สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube R-channel  YouTube ศทอรามอินทรา และเว็บสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (www.vec.go.th) 

สามารถลงทะเบียนตอบรับการอบรมผ่าน QR Code ด้านล่างหนังสือนี้

<<<<<<คลิกลงทะเบียนสถานศึกษาภาครัฐ

 

       คลิกลงทะเบียนสถานศึกษาภาคเอกชน>>>>>>>>>  

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามที่ 1.นางสาวมลธิชา ไทพิทักษ์  โทร.084 693 0202

                                                 2.นางสาวพาณี น้อยทวี โทร.0652269695 

                                                 3.นางสาวเกวลิน เพ็งบุญ โทร.0813911125

 

 
 

เอกสารแนบ