รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมอาชีวะจิตอาสา บริการประชาชนช่วงปีใหม่ 2565
Created by on 4/1/2565 14:02:18


รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมอาชีวะจิตอาสา บริการประชาชนช่วงปีใหม่ 2565 
                                      

 

วันนี้ ( 2 ม.ค.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์  วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ณ ศูนย์บริการประชาชน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หนองโพ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 "พักคน พักรถ" โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชม นักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่ได้บริการสังคม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์เกิดขึ้นในหมู่คณะ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ได้พบรถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง เนื่องจากการเติมน้ำมันผิดประเภท ยางรถยนต์มีปัญหา ฯลฯแต่ด้วยความสามารถของนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทำให้เจอปัญหา และแก้ไขได้ จนกระทั่งรถยนต์ดังกล่าว กลับมาใช้งานได้ปกติ และเดินทางต่อไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัย 

ด้านนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกกรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าโครงการ อาชีวะจิตอาสาเทศกาลปีใหม่ 2565  ร่วมด้วยช่วยประชาชน พักคน พักรถ จัดขึ้นวันนี้เป็นวันที่ 5 โดยเปิดให้บริการและจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงกิจกรรมให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง/สถานที่ท่องเที่ยว /ที่พัก /ร้านอาหาร และอื่น ๆ รวมทั้ง ให้บริการที่นั่งพักผ่อน /บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เป็นต้น

แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มาตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน โดยที่ผ่านมามีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก 

สำหรับพื้นที่ จังหวัดราชบุรี มีศูนย์อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ ให้บริการ 4 แห่ง ดังนี้

1. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หนองโพ จังหวัดราชบุรี โดย วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

2. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด  (มหาชน) 218 หมู่ที่ 4 ต.อ่างทอง อ.เมืองจ.ราชบุรี โดย วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี 

3..ศูนย์(ถนนเส้นทางไปแสงชูโต เมืองกาญจนบุรี) 42 สถานีตำรวจทางหลวงวังมะนาวถ.พระราม 2 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

โดยวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

และ 4.บริเวณใต้สะพานต่างระดับทางเข้าเมือง สมุทรสงคราม ขาเข้า กทม. ถ.พระรามสอง ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม โดยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ตรวจเช็คเส้นทางที่ตั้งศูนย์อาชีวะจิตอาสา ได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "อาชีวะอาสา” ใน App Store และ Play Store ซึ่งสามารถนำไปสู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการประชาชนจุดพักรถ-พักคนได้ทั่วประเทศ

/////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 2 มกราคม 2565

print
Sort by: