รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช. พบปะพุดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Project based Learning( PjBL ) การสร้างนวัตกร สู่การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรม STEAM for INNOPRENEUR  และการเรียนการสอน Coding
Created by pradmin on 16/11/2564 12:54:48


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะพุดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  ในรูปแบบ Project based Learning( PjBL ) การสร้างนวัตกร สู่การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรม STEAM for INNOPRENEUR  และการเรียนการสอน Coding
             
            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยราชการด้านการศึกษา พร้อมด้วย นายณรงค์ ดูดิงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายคมสัน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช) ก่อนการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)  และพบปะพุดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  ในรูปแบบ Project based Learning( PjBL ) การสร้างนวัตกร สู่การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรม STEAM for INNOPRENEUR  และการเรียนการสอน Coding โดยนำนโยบาย Coding  for All สู่การปฎิบัติ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานผลิตภัณฑ์จากเรียนการสอน เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดยอมจากย่านเถาวัลย์อวดเชือก ในแบรนด์ "อวดดี" และดินในพื้นที่ ไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะ ธูปกำยานจากน้ำมันสกัดใบมะกรูด เป็นต้น โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสมศักดิ์ ชัยโสดาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) พังงา ผู้บริหารสถานศึกษา อศจ.พังงา และคณะครู และบุคคลากรให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงาแห่งที่ 2 
                                       

             โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายปรเมศ ศิริรัตน์รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายธีรศักดิ์ รัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นาย
กวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน  และคณะผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วม
 

กลุ่มประชาสัมพนธ์ สอศ. / 15 พฤศจิกายน 2564

print
Sort by: