รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน โคก หนอง นา โมเดล สไตล์ กศน.
Created by pradmin on 11/10/2564 16:26:19


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดโครงงาน โคก หนอง นา โมเดล สไตล์ กศน.

โอกาสนี้วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นได้รับการคัดเลือกให้เป็น โคก หนอง นา โมเดล ระดับเหรียญทอง

โดยมีนายสมศักดิ์ คำสนิท ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น พร้อมด้วยนายก้องจิดากร จันทยุง นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวปวีนุช โบโส นักศึกษาระดับปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และนางสาวสุธินี สว่างใส นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัล ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว

print
Sort by: