รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การสิ้นสุดรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Created by ipaadmin on 30/9/2564 10:08:36


ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การสิ้นสุดรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

print