รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
Created by pradmin on 15/9/2564 14:59:41


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการฉีดวัคซีน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทุกแห่ง คลิ๊ก!!


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการฉีดวัคซีน นักเรียน นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า คลิ๊ก!!


สกู๊ปพิเศษ ความพร้อมการฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี (EP 1) ออกอากาศช่อง 3 รายการขันข่าวเช้าตรู่ วันเสาร์ที่ 18 ก.ย.2564 
รับชม คลิ๊ก!!
ดาวโหลดสกู๊ป คลิ๊ก!!
 

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
เอกสารแนบ
 ภาพTimeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
 แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน-นักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน-นักศึกษาของสอศ. พร้อมหนังสือนำ และรายละเอียดแนบ
 แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จากกรมควบคุมโรค
Sort by: