รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

 เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานแล้ว 
Created by pradmin on 2/9/2564 14:33:06


 เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานแล้ว 

เงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้เลย

- สพฐ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน 
- สช. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน
- สอศ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา
- กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษา

รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
(สช. 6-10 กันยายน) กรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด
#เยียวยานักเรียน

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

print
Sort by: