รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.เปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านการออกแบบและแกะสลัก ผ่านระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมการแข่งขันแกะสลัก ในเวทีระดับนานาชาติ
Created by pradmin on 31/8/2564 22:42:13


สอศ.เปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านการออกแบบและแกะสลัก ผ่านระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมการแข่งขันแกะสลัก ในเวทีระดับนานาชาติ

วันนี้ (31 ส.ค. 64 ) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านการออกแบบและแกะสลัก ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนการสอนสาขาศิลปกรรม และวิจิตรศิลป์ ของอาชีวศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันแกะสลักหิมะ ในระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายปีของทุกปี  ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เพิ่มโอกาส และการนำองค์ความรู้และทักษะในห้องเรียนไปแสดงศักยภาพโชว์ความสามารถ  โดยการอบรมประกอบด้วย ทักษะการวาดรูป ทักษะการปั้นดิน ทักษะการแกะสลักโฟม ทักษะการใช้เครื่องมือ และการแกะสลักน้ำแข็ง ซึ่งมีวิทยากรด้านการแกะสลักหิมะระดับมืออาชีพ และได้รับรางวัลชนะเลิศแกะสลักหิมะระดับโลก จากนครซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 1.นายเฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ  อุปนายกสมาคมการประดิษฐ์ไทย 2.นายสุพัฒน์  ปักกำโต นักแกะสลักน้ำแข็งระดับมืออาชีพ 3.นายกุศล บุญกอบส่งเสริม  นักแกะสลักหิมะระดับมืออาชีพ และ 4.นายกฤษณะ วงศ์เทศ นักแกะสลักหิมะระดับมืออาชีพ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวว่า การฝึกอบรมมีจำนวน 2 รุ่น ซึ่งในรุ่นที่ 1 มีวิทยาลัยที่เข้าร่วมจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 5.วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 6.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 7.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และ 8.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 และ รุ่นที่ 2 มีจำนวนวิทยาลัย 4 แห่ง รวม 7 ทีม เข้ารวมการอบรม ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ทีม 2.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และ 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จำนวน 2 ทีม ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 


//////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
31 สิงหาคม 2564
 

print
Sort by: