รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ (Live) ระหว่างวันที่ 6 - 17 กันยายน 2564
Created by pradmin on 29/8/2564 16:57:21


กระทรวงศึกษาธิการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ (Live) ระหว่างวันที่ 6 - 17 กันยายน 2564

10 หลักสูตร จากวิทยากรมืออาชีพ เวลา 9.00 - 12.00 น.
6 ก.ย.2564 Start-up Business สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังบนโลก Online
7 ก.ย.2564 Business Model Canvas เข็มทิศนักธุรกิจพิชิตความสำเร็จ
8 ก.ย.2564 เริ่มต้นเป็น Youtuber สู่การสร้างรายได้และอาชีพ
9 ก.ย.2564 เทคนิคการแต่งภาพและตัดต่อวีดีโอ App Canva
10 ก.ย.2564 กฏหมายและความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบออนไลน์ต้องรู้
13 ก.ย.2564 พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook
14 ก.ย.2564 การยิงแอดโฆษณาอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
15 ก.ย.2564 พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์ บน IG marketing
16 ก.ย.2564 พื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์ บน  Tik Tok marketing
17 ก.ย.2564 เทคนิคนักธุรกิจยุค Covid ปั่นยอดขายสู่หลักล้าน

แบบฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeARZ

เรียนได้ที่ Youtube Live :  YoutubeLiveBC-BAT 

print
Sort by: