รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ. แจงชื่อสถานศึกษาได้รับการประสานใช้เป็นพื้นที่ รพ.สนาม 
Created by pradmin on 21/7/2564 13:12:11


สอศ. แจงชื่อสถานศึกษาได้รับการประสานใช้เป็นพื้นที่ รพ.สนาม 

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าจากแนวนโยบาย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ภายหลังการประชุมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ซึ่ง ศธ.มีความห่วงใยและอยากสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างความปลอดภัยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้มอบหมายให้องค์กรหลักปรับพื้นที่สถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้ม 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ในส่วนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการรายงานจากสถานศึกษาที่ได้รับการประสานจากจังหวัด และคณะสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการในการขอใช้พื้นที่ เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน 3 และพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ  2.วิทยาลัย เทคนิคบ้านแพง จังหวัดนครพนม และ 3. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 5.วิทยาลัยการอาชีพเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และ 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยและอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้ม ได้รับการประสาน เพื่อใช้พื้นที่เป็นสถานที่กักตัวในชุมชน community isolation จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีวิทยาลัยที่ได้รับการประสานเพื่อใช้พื้นที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการสถานกักกันโรค Local Quarantine (LQ) และควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราขสีมา 2.วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทเฉลิมราชชัยภูมิ 4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 5.ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และ 6.วิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้รับการประสานเพื่อใช้พื้นที่ เป็น ศูนย์พักคอยของผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่เดินทางมาจาก จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นอกจากนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับการประสาน จาก ศบค.นค.จังหวัดหนองคาย ขอใช้พื้นที่หอประชุมสถาบันฯ เพื่อดำเนินการโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ของจังหวัด เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
//////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์.  สอศ.
20 กรกฎาคม 2564

print
Sort by: