รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เทคนิคมีนบุรี จับมือ อาชีวะเกาหลี แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ
Created by pradmin on 10/6/2564 13:56:50


เทคนิคมีนบุรี จับมือ อาชีวะเกาหลี แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ

   นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เปิดเผยว่า  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี Korean Research Institute of Vocational Education and Training (KRIVET) และ โรงเรียน Mirim Meister School ผ่านการประชุมทางออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม และภาษา
    
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ ผ่านไปได้ด้วยดี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ร่วมงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายต่อไป 

   ในโอกาสนี้ ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้จัดการแสดงรำไทยชุด “ชุมนุมเผ่าไทย” ซึ่งเป็นการแสดงกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอันงดงาม สร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน พร้อมชื่นชมความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
///////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
วันที่ 10 มิถุนายน 2564

print
Sort by: