รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา
Created by ipaadmin on 17/5/2564 13:52:24


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา

print