รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 6
Created by on 5/4/2564 11:55:47


                                       
           นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 6 (The 6th RG Art Thesis & Special Project Exhibition 2020) ภายใต้แนวคิด"เฉิดฉาย" ซึ่งจัดโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายในงานมีการจัดแสดงและการเดินแบบแฟชั่นชุดเครื่องประดับผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 19 ชุด โดยมี นายพรอนันต์ ภักดี ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำเยี่ยมชม ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 ณ เวทีลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อ.สามพราน  จังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์ สอศ. / 5 เมษายน 2564

print
Sort by: