รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.จัดประชุมการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
Created by pradmin on 23/2/2564 10:46:15


สอศ.จัดประชุมการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

               ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม "การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีหัวข้อการประชุม ได้แก่ การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันแบบออนไลน์ และหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

#Prสอศ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print
Sort by: